Privacyverklaring

Privacyverklaring CarminaBuranaLive!

Identiteit van de onderneming
CarminaBuranaLive!, gevestigd aan Mandenmakerslaan 2, 3454 DC DE MEERN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
CarminaBuranaLive!
Mandenmakerslaan 2
3454 DC DE MEERN 
Tel: 0624760458
https://www.carminaburanalive.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
CarminaBuranaLive! verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- E-mailadres *
- Voor- en achternaam *
De gegevens met een sterretje zijn noodzakelijk om met je te kunnen communiceren.
Je adresgegevens zijn alleen noodzakelijk als we je iets fysieks moeten toesturen, bijvoorbeeld een stempelkaart of een certificaat.
Bankrekeningnummer en BTW-nummer kunnen mogelijk worden gevraagd aan adverteerders.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
CarminaBuranaLive! verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 CarminaBuranaLive! verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming
CarminaBuranaLive! neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CarminaBuranaLive!) tussen zit. CarminaBuranaLive! gebruikt dergelijke systemen dus niet.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
CarminaBuranaLive! bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Communicatie via reactieformulier of e-mail:
De gegevens van jouw communicatie met CarminaBuranaLive! worden maximaal een jaar bewaard. 

Backups van bestanden van de website CarminaBuranaLive.nl kunnen tijdelijk worden opgeslagen in Dropbox. Dropbox verwacht de AVG vóór 25 mei 2018 volledig na te leven. Zodra het mogelijk is wordt met Dropbox een verwerkersovereenkomst gesloten.

Delen van persoonsgegevens met derden
CarminaBuranaLive! verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. CarminaBuranaLive! blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
CarminaBuranaLive! gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. CarminaBuranaLive! gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

– Google Analytics
  – CarminaBuranaLive.nl gebruikt cookies van Google Analytics om het aantal bezoekers bij te houden;
  – CarminaBuranaLive.nl heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
  – het IP-adres van de bezoeker wordt geanonimiseerd;
  – er worden geen gegevens met Google gedeeld;
  – CarminaBuranaLive.nl gebruikt geen andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

– YouTube
Een ingesloten Youtube-video verzamelt bezoekersinformatie en aangepaste voorkeurinstellingen. 

– Vimeo
Een ingesloten Vimeo-video verzamelt bezoekersinformatie en aangepaste voorkeurinstellingen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door CarminaBuranaLive! en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

CarminaBuranaLive! wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
CarminaBuranaLive! neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Geen advertenties
Op CarminaBuranaLive! word je niet lastig gevallen met irritante advertenties. Hooguit kun je worden verleid om een CD of DVD van de Carmina Burana te kopen. Relevante informatie dus en niet opdringerig in beeld.
CarminaBuranaLive! is partner van Bol.com.

Overige juridische informatie

Aansprakelijkheid
De makers van CarminaBuranaLive.nl betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. 
De makers van CarminaBuranaLive.nl aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Auteursrecht
Het auteursrecht op deze website berust bij de webmaster van deze site (Lex Reurings) of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan CarminaBuranaLive.nl. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door de webmaster.
Mocht je op deze website materiaal tegenkomen, waarvan je vermoedt dat het onrechtmatig is geplaatst, meld dit dan via het contactformulier.

Lex Reurings, mei 2018.