De structuur van de Carmina Burana

De structuur van de Carmina Burana

De Carmina Burana omvatten 25 liederen, die in drie rubrieken zijn onder te verdelen:

I. In de Lente (liefdesliederen, 3 t/m 10),
II. In de Taveerne
(drink- en gokliederen, 11 t/m 14) en
III. De Hof der Liefde
(over de zinnelijke liefde, 15 t/m 24).

Ze worden ingekaderd door het eeuwig draaiende Rad van Fortuin (Fortuna Imperatrix Mundi - Fortuna, Heerseres van de Wereld).
De eerste twee liederen gaan over Fortuna, die over de wereld regeert.

De liederen over de lente kondigen de tijd om te beminnen aan. 'Al deze vernieuwing in de feestelijke lente en de kracht van de lente gebiedt ons vrolijk te zijn', zingt de bariton in lied nummer 4. En het koor zingt in nr. 5: 'de winterkoude vlucht en reeds zuigt de aarde aan de borsten van de lente'. Na de dans (instrumentaal) spreken de liederen (wan)hoop en verlangen uit: 'Kom, kom, m'n liefje, ik verlang naar je' (nr. 9).

De liederen in de kroeg beginnen met een aangrijpende biecht: 'Ik word meegevoerd als een schip zonder stuurman' en: 'mijn ziel is dood, dus zorg ik alleen nog voor mijn lijf' (11). 'Wanneer wij in de taveerne zijn' (nr. 14) gaat over spelen met geld: 'Hier vreest niemand voor de dood maar dobbelt men in de naam van Bacchus'. In de vorm van een litanie wordt op satirische wijze het glas geheven op diverse groepen: struikrovers, zeelieden, blank en zwart.

Het eerste lied over de hof der liefde gaat over Amor, die jongens en meisjes zal vangen en ze alle vreugde geeft. In 'Dag en nacht' (16) klaagt de bariton: 'Jouw hart is van ijs. Als een soort medicijn zou een kus mij genezen'. Nummer 18 gaat over liefdesverdriet: 'In mijn hart zijn veel verlangens naar jouw schoonheid, die me ellendig maken'. En nadat de dichter ons heeft uitgelegd wat er allemaal gebeurt als een jongen en een meisje bij elkaar zijn (19), roept hij twee keer zijn geliefde aan: 'Kom, kom, kom toch' (20) en 'Kom, liefste, met vreugde (...) Oh, oh, oh! ik bloei helemaal op!' (22).

De cirkel is rond als Carl Orff zijn opera afsluit met het eerste lied over Fortuna die over de wereld regeert (25).